Tiếp tục nói đến Cù Lao Chàm, Tourane xin giới thiệu với các bạn về các phương tiện đến nơi đây. Khi du lịch Đà Nẵng – Hội An, du khách không…