Từ Cửa Đại chỉ mất khoảng 20 phút rẽ sóng bằng Cano là ra đến Cù Lao Chàm – một cụm đảo xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh…